Derfor trenger du Trippel K2 Vitamin

Tusenvis av nordmenn får hjerteinfarkt hvert år, og omtrent halvparten av disse dør.

Hjerte-og karsykdommer og hjerteinfarkt har alltid blitt forbundet med menn. Det som kanskje er ukjent for de fleste er at kvinner rammes i like stor grad, og det gjelder også de yngre.

Forskningen bak Trippel K2 Vitamin -

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av osteoporose, også kjent som benskjørhet. Hver syvende norske mann og så mange som halvparten av norske kvinner vil få denne diagnosen i løpet av livet.

Det finnes imidlertid en svært enkel måte å unngå lidelsen på.

Forskere over hele verden mener at mangel på K2-vitamin kan være årsaken til at vi har så mange tilfeller av benskjørhet i Norge.

Forskningen bak Trippel K2 Vitamin -

Bestill nå