– Forskningen beviser det tradisjonen har lært oss

Blant mange forskere og ernæringsspesialister er det bred enighet om at vitamin K2 kan motvirke en rekke plager. 

Stein Flaatrud er en av disse ekspertene, og har i sin praksis som terapeut brukt forskjellige merker og typer vitamin K2 i mange år. 

– Forskningen omkring K2 har ikke stått stille. Derfor har kravene til kvalitet, typer og dosering også utviklet og forandret seg. 

Trygg på at vitamin K2 ikke har bivirkninger, men bare gode virkninger

Han viser blant annet til Japan, der de har lange erfaringer med K2-vitaminet. I de delene av Japan det spises mye natto, forekommer ikke benbrudd i samme grad som her i nord. Natto er gjærede soyabønner, og er den matretten vi kjenner til med høyest innhold av vitamin K2. 

– Fordi man har disse lange kosttradisjonene i Japan, kan du være trygg på at vitamin K2 ikke har bivirkninger, men bare gode virkninger. Det er viktig å ta hensyn til den forskningen som til enhver tid finnes, men vi må også huske at forskning forandrer seg. 

– Det er derfor betryggende at forskningen nå beviser det tradisjonen har lært oss. 

Vitamin K2 fungerer som et trafikkpoliti

Forskningen på effekten av vitamin K2 fikk sitt store gjennombrudd i 2004 med Rotterdamstudien, som var en omfattende befolkningsstudie i Nederland. Den viste at inntak av vitamin K2 reduserte risikoen for plager relatert til blodårene med hele 52 prosent. 

Funnene bekrefter at vitamin K2 hjelper kroppen med å nyttiggjøre kalsium (kalk) på riktig måte. K2 hjelper til med å frakte kalsium fra blodårene og ut til skjelettet, og renser dermed blodårene og styrker skjelettet samtidig.

STEIN FLAATRUD, TERAPEUT

Stein har 35 års erfaring som terapeut, og driver til daglig klinikken Helhetshelse i Oslo. Han jobber primært med vitamin- og mineralterapi, urtemedisin og mikrobiologi, og er Norges fremste ekspert på hårmineralanalyser.

– Man kan sammenligne K2 med et trafikkpoliti som dirigerer transporten og retningen på kalsium i kroppen, forklarer Stein.  

Her spiller også magnesium en viktig rolle. Dette mineralet trenger vi blant annet til skjelettet, stoffskiftet og nervesystemet vårt – i tillegg til at det holder orden på kalsium. 

– Trippel K2 Vitamin er det jeg foretrekker

Magnesium er det første du tapper kroppen for når du utsettes for stress, og under trening. Er det for lite magnesium blir det for mye kalsium, og denne ubalansen skaper et ugunstig miljø som kan gi grobunn for plager.

– Over 16 000 hårmineralanalyser har fortalt meg at magnesiummangel er noe vi nesten alle har. Er det da fornuftig å tilføre kalsium i altfor store mengder, enten gjennom kost eller i form av tilskudd? Etter min oppfatning – nei. 

– Jeg anbefaler alle over 50 år å vurdere et godt K2-produkt

Et overskudd av kalsium vil både sakke forbrenningen din og øke sjansen for forkalkninger. Derfor trenger du også tilskudd av vitamin K2 – for å bringe kalsiumet tilbake der det skal være, i skjelettet. 

– At K2-vitaminet hjelper til med å holde kalsiumet på plass gjør at det er noe av det viktigste du kan gjøre for kroppen din, sier Stein.

– Jeg anbefaler alle over 50 år å vurdere et godt K2-produkt. Trippel K2 Vitamin, som inneholder forskjellige former for K2, er det jeg foretrekker til pasientene mine.