Når du er blitt voksen, +50 bør du prioritere hjertehelse

Jo eldre vi blir desto viktigere er det å ta vare på hjertet. Kalsifisering av blodårene begynner i 30 års alderen, når vi passerer 50 år er vi i faresonen for et hjerteinfarkt. Trippel K2 Vitamin reduserer kalkavleiringer i blodårene og kan dermed forhindre et infarkt.  

Hjerte- og karsykdommer og hjerteinfarkt har alltid blitt forbundet med menn. Det som kanskje er ukjent for de fleste er at kvinner rammes i like stor grad, og det gjelder også de yngre. Røyking, alkohol, kosthold, kolesterol, lite fysisk aktivitet og et økende antall med diabetes 2 er de vanligste årsakene.

Trippel K2 Vitamin reduserer åreforkalkning og kan dermed forhindre høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk medfører økt risiko for hjerneslag og hjerneinfarkt.

Hjerteinfarkt – vår nye folkesykdom?

Visste du at Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av hjerteinfarkt? Vi liker kanskje å tro at vi lever sunt, men det er slett ikke tilfellet. I gjennomsnitt blir vi faktisk litt mer usunne for hvert år som går.

Til sammenligning er Japan et av landene der det røykes mest. Samtidig er det blant landene med lavest forekomst av hjerte- og karsykdommer og hjerteinfarkt. Hvorfor er det slik?

K2-vitamin hjelper mot hjerte- og karsykdommer

Svaret kan ligge i en svært omfattende undersøkelse om K2-vitaminet kalt Rotterdamstudien. Over en periode på 10 år spiste 4800 personer mat som inneholdt K2 vitamin, som det finnes mye av i det japanske kostholdet.

Resultatet av studien vakte oppsikt:

  • Samtlige som hadde benskjørhet viste stor forbedring
  • Blant forsøkspersonene var det også 50 prosent færre tilfeller av hjerteinfarkt sammenlignet med resten av befolkningen
  • I tillegg var det 50 prosent færre dødsfall grunnet hjerte- og karsykdommer, og 25 prosent reduksjon i dødsfall generelt

 

K2-vitamin er forebyggende mot hjerteinfarkt

 

Rotterdamstudien viste dermed at K2-vitamin er forebyggende mot hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer, fordi det hindrer kalsium å feste seg i arterieveggene. K2-vitamin fjerner kalsiumet fra blodårene, og sender det dit det skal – inn i skjelettet.

Trippel K2 Vitamin er bra for hjerte- og karsystemet

Det er vanlig å gi kalsium mot benskjørhet, men hvis du ikke får tilførsel av K2-vitamin kan det føre til hjerte- og karsykdommer. K2-vitamin er bra for hjerte- og karsystemet siden blodet strømmer lettere til hjertet. Samtidig styrker det benmassen.

Legen din har kanskje bedt deg stumpe røyken, trene mer og spise mindre. Tar du i tillegg Trippel K2 Vitamin legger du grunnlaget for et sterkt skjelett, sunne blodårer – og en friskere kropp.