Trippel K2 Vitamin reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer

Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) blir ofrene for hjerte- og karsykdommer stadig yngre. Hjerte- og karsykdom er den hyppigste årsaken til dødelighet i Norge.

Tidligere var det som oftest mennesker godt oppe i årene som ble rammet, og de aller fleste av dem var menn. Nå er det flere og flere både i 40- og 50-årsalderen som får hjerte- og karsykdommer. I tillegg er antall kvinner som blir rammet økende. Det er heller ingenting som indikerer at hyppigheten av hjerte- og karsykdommer vil minske de kommende årene.

Hyppig dødsårsak i hele den vestlige verden

En artikkel av professor og overlege Lars Gullestad ved kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, publisert i legetidsskriftet Best Practice, er hjertesvikt en hyppig og viktig årsak til sykdom og død i hele den vestlige verden. Videre forteller han at den vanligste årsaken til hjertesvikt er åreforkalkning.

Viktig å forebygge

Alle har et ansvar for sin egen helse, og det er derfor viktig å gjøre det man kan for å forebygge forkalkninger i blodårene. Et godt råd er å følge helsemyndighetenes minstekrav om fysisk aktivitet i minimum 30 minutter hver dag, spise mindre av det dårlige fettet og raske karbohydrater, stumpe røyken og generelt stresse mindre.

Vitamin K2 bidrar til å løsne kalsium fra blodåreveggene og frakte det til skjelettet

Det kan også være lurt å ta tilskudd av vitamin K2, som bidrar til å løsne kalsium fra blodåreveggene og frakte det til skjelettet, slik at blodsirkulasjonen får optimale forhold. Trippel K2 Vitamin inneholder i tillegg vitamin D. Sammen sørger disse for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer betraktelig, samtidig som de bidrar til å styrke benbygningen.

Bestill Trippel K2 Vitamin i dag både for å forebygge hjerte- og karsykdommer og for å styrke skjelettet.